ارائه سوابق آزمایشات قبلی مراجعین در جواب آزمایشات                        ***                       جوابدهي آنلاين آزمايشات به پزشكان و مراجعه كنندگان محترم برای تسريع در پروسه درمان                       ***                       امکان خونگیری در منزل برای مراجعین                        ***                       قطعی سرور جوابدهی ربات تلگرام تا اطلاع ثانوی                       ***                       انجام آزمایش های ژنتیک ( کاریوتایپ ، آمینوسنتز، غربالگری تالاسمی و...) در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر ساری

خدمات آزمایشگاه

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر

نظرسنجی

راهنما

جوابدهی

گالریبخش ها

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر ساری