ارائه سوابق آزمایشات قبلی مراجعین در جواب آزمایشات                        ***                       جوابدهي آنلاين آزمايشات به پزشكان و مراجعه كنندگان محترم برای تسريع در پروسه درمان                       ***                       امکان خونگیری در منزل برای مراجعین                        ***                       امکان دریافت جواب از طریق بات تلگرام و سایت آزمایشگاه                       ***                       انجام آزمایش های ژنتیک ( کاریوتایپ ، آمینوسنتز، غربالگری تالاسمی و...) در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر ساری

خدمات آزمایشگاه

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر

نظرسنجی

راهنما

جوابدهی

گالریبخش ها

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر ساریسازمان های طرف قرارداد

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر ساری

تماس با ما

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر ساری

اطلاعات تماس

Fajrsarilab@gmail.com : پست الکترونیک

ساری، ابتدای بلوار کشاورز، ساختمان دکتر دادخواه

تلفن: 01133411103 الی 6 

فکس: 01133292929