شرایط آزمایش پرولاکتین

شرایطی که رعایت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمایش پرولاکتین با صحت و دقت بالا می شود:

 

     شرایطی که رعایت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمایش پرولاکتین با صحت و دقت بالا می شود:

 

1-   ترجيحا 12 ساعت ناشتا باشيد.

2-     توصيه شده زمان نمونه گیری 8  تا 10صبح باشد.

3-     زمان مراجعه به آزمايشگاه 4-3 ساعت از بيدار شدن شما گذشته باشد.

4-     در روز  نمونه گیری از ورزش كردن خودداري شود.

5-     توصيه شده است كه زمان نمونه گیری استرس نداشته باشيد.

6- شب قبل از نمونه گیری نزدیکی (تماس جنسی ) نداشته باشید.