تست تحمل گلوکز

شرایط بیمار برای انجام آزمایش تحمل گلوکز (OGTT) چیست؟

 

شرایط بیمار برای انجام آزمایش تحمل گلوکز (OGTT) چیست؟
 
1- درصورت امکان داروهایی که ممکن است برتحمل گلوکز اثرگذار باشند را قطع نمایید (بامشورت پزشک)
 2- آزمایش بعد از سه روز بدون هیچ محدودیت در رژیم غذایی (حداقل 150 گرم کربوهیدرات روزانه ) و فعالیت بدنی باید انجام شود
 3- آزمایش بعد از 16-10 ساعت ناشتایی برروی بیماران سرپایی قابل انجام است.بیمار درفواصل نمونه برداری ها باید در وضعیت نشسته قرار گرفته و از کشیدن سیگار خودداری نماید.
4- آزمایش تحمل گلوکز را نباید برروی بیماران بستری در بیمارستان ، بیماران غیرفعال و نیز بیماران با بیماری حاد انجام داد.
5- آزمایش ساعت 9-7صبح شروع شده و بعد از گرفتن نمونه ناشتا هر 30دقیقه تا 2ساعت پس از میل نمودن محلول قندی ، آزمایش تکرار میگردد.
6- برای آقایان و خانمهای غیرباردار میزان قند برای آزمایش تحمل که باید میل گردد 75گرم و برای کودکان 1.75g/Kg (ماکزیمم تا 755گرم) است.
 7- گلوکز را در 300mlآب حل نموده و پس از گرفتن نمونه برای قند ناشتا ، بیمار در عرض 5دقیقه محلول قندی را میل مینماید.
 
 
 
 
 

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژِی فجر می باشد. 
طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار