ژنتیک

 

بخش ژنتیک با داشتن امکانات مجهز و پرسنل مجرب ، خدمات ژنتیکی زیر را ارائه می دهد:

1- تشخیص بیش از تولد اختلالات کروموزی (مانند سندروم داون، سندروم ادواردو...)

2- تشخیص بیش از تولد تالاسمی ها

3-تعیین جنسیت

4-تشخیص مولکولی و سیتوژنتیک ناباروری و سقط جنین

5- تشخیص مولکولی و سیتوژنتیک سرطان ها

6-تشخیص ژنتیکی سایر بیماریها

7-آمینوسنتز

8-SDFA