هماتولوژی

 

بخش هماتولوژی

 

این قسمت که از مدرن ترین تجهیزات بهره می گیرد، کلیه تست های مربوط به خونشناسی و انعقاد را به بهترین نحو ممکن انجام می دهد.

از دستگاههای این بخش می توان به سل کانترهای پیشرفته همراه با دیف سلولی، کواگولومتر، سدیمان اتوماتیک اشاره کرد که در کوتاه ترین زمان قادر به پاسخگویی می باشند.

 

این بخش، آزمایشات مختلفی را انجام می دهد که نمونه ای از آن ها به شرح ذیل می باشد:

CBC

ESR

Hb

G6PD Quantitative

PT / PTT

LE-cell

کومبس به روش مستقیم و غیر مستقیم

پلاکت

گروه خونی

HAM's Test

کرایوگلوبولین

فیبرینوژن

تست سلول داسی

 

تست های انعقادی

D-dimer

پروتئین C/S

آنتی ترومبین

فاکتور های خونی