پروژه در حال احداث ساختمان جدید آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر ساری

جهت رفاه حال بیماران پروژه احداث ساختمان جدید آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر ساری با مدیریت جناب آقای دکتر مهدوی آغاز به کار گردید.