برگذاری کلاس های آموزشی

کلاس های آموزش توسط جناب آقای دکتر مهدوی هر هفته چهارشنبه برگذار میگردد

کلاس های آموزشی در این آزمایشگاه هر هفته چهارشنبه ها توسط جناب آقای دکتر محمدرضا مهدوی با حضور کلیه ی پرسنل آزمایشگاه برگذار میگردد.

در این کلاس ها علاوه بر تدریس نکات آموزشی جدید به پیگیری مشکلات موجود رسیدگی میشود.

تصاویر مربوط به کلاس آموزشی