جوابدهی

 

بخش جوابدهی

جوابدهی در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر، در خصوص آزمایشات عمومی و حتی برخی از آزمایشات اختصاصی به صورت روزانه انجام می گیرد.

در مورد آزمایشات تخصصی تاریخ جوابدهی در پایین قبض ذکر می گردد. جواب ها هر روز بین ساعات 16 تا 19 ارائه می گردد و در خصوص آزمایشات اورژانس بسته به نوع تست با هماهنگی های لازم  جواب برای مراجعین آماده خواهد شد .

در مواردی که ممکن است جواب زودتر از تاریخ ذکر شده آماده شود، از طریق ارسال پیامک به مراجعین اطلاع رسانی می شود. همچنین جهت سهولت کار مراجعین، جواب ها از طریق فاکس، پست و پیک قابل ارسال می باشد.

در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر این امکان برای مراجعین وجود دارد تا جواب آزمایشات خود را از طریق سایت آزمایشگاه به آدرس WWW.Fajrlaboratory.com دریافت نمایند.

همچنین در مورد مراجعینی که چندین بار در این آزمایشگاه پذیرش شده اند امکان ردیابی سوابق گذشته از طریق سایت آزمایشگاه میسر می باشد.