شرایط آزمایش پروستات

- هفته پیش از انجام آزمایش هیچ گونه معاینه پروستات یا نمونه برداری (بیوپسی) از موضع پروستات نداشته باشید.

- از آن جا که پرتو درمانی (رادیوتراپی) و دریافت ترکیبات تستوسترونی می توانند موجب تداخل در نتایج آزمایش گردند، لازم است که آزمایشگاه و پزشک معالج را در جریان قرار دهید.

- 48 ساعت قبل از انجام آزمایش PSA انزال یا مقاربت و نیز دوچرخه سواری نداشته باشید.