اندازه گیری روزانه سرب

خدمتی جدید در توسعه نظام سلامت استان مازندران

بدینوسیله  به اطلاع کلیه مراجعین و  پزشکان محترم می رساند آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر ساری با دستگاه اتمیک ابزوربشن آزمایش سرب  سرم خون را در اسرع وقت انجام میدهد.