مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر توسط متخصص مورد تایید وزارت بهداشت در موارد ذیل انجام می گردد

مراجعه کنندگان محترم:

مشاوره ژنتیک در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر توسط متخصص مورد تایید  وزارت بهداشت در موارد ذیل انجام می گردد:

  • مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج
  • مشاوره ازدواج های فامیلی
  • مشاوره قبل و حین بارداری

لطفا جهت تعیین وقت قبلی و هماهنگی به قسمت پذیرش آزمایشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن های  33411103-011  الی 6 تماس حاصل فرمایید.

 جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید