سیتولوژی
 

سیتولوژی

سیتولوژی مطالعه و بررسی شکل ظاهری سلول های نقاط مختلف بدن انسان جهت تشخیص تغییرات غیر طبیعی و نهایتا سرطانی آنهاست (نمونه های خلط، مایع شکمی، مایع ریوی، مایع مفصلی، مایع کیست های مختلف، ادرار، مایع مغزی نخاعی، ترشحات سینه، نمونه دهانی و نمونه واژن در این آزمایشگاه بررسی می شود). 

با دستگاه E-prep انجام می شود. کادر بخش در این بخش کلیه آزمایشات بخش پاتولوژی، پاپ اسمیر و سیتولوژی توسط کادر مجرب و با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه ها و با کیفیت ترین مواد آزمایشگاهی به مدیریت جناب آقای دکتر رضا ربیعی متخصص پاتولوژی به صورت روزانه در حال فعالیت است.