هماتولوژی
 

بخش هماتولوژی
 
این قسمت که از مدرن ترین تجهیزات بهره می گیرد، کلیه تست های مربوط به خونشناسی و انعقاد را به بهترین نحو ممکن انجام می دهد.
از دستگاههای این بخش می توان به سل کانترهای پیشرفته همراه با دیف سلولی،  کواگولومتر، سدیمان اتوماتیک اشاره کرد که در کوتاه ترین زمان قادر به پاسخگویی می باشند.
 
این بخش، آزمایشات مختلفی را انجام می دهد که نمونه ای از آن ها به شرح ذیل می باشد:
CBC
ESR
Hb
G6PD Quantitative
PT / PTT
LE-cell
کومبس به روش مستقیم و غیر مستقیم
پلاکت
گروه خونی
HAM's Test
کرایوگلوبولین
فیبرینوژن
تست سلول داسی
 
تست های انعقادی:
D-dimer
پروتئین C/S
آنتی ترومبین

فاکتور های خونی