فن آوری اطلاعات
 

واحد فن آوری اطلاعات آزمایشگاه فجر وظیفه خدمت رسانی سیستم های کامپیوتری، پاسخگویی به سوالات و مشکلات و نگهداری سیستم های موسسه (سایت ها و سرورها)  تمامی کاربران را دارد.

تمامی نرم افزارهای مورد استفاده واحدها توسط این واحد نصب، راه اندازی و مدیریت می گردد.

 

 

رئوس وظايف مربوطه اين قسمت به شرح زير مي باشد 

v    رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه

v    تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه

v    نگهداری و مدیریت شبکه

v    بررسی و بکارگیری روشها و راهکارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی

v    پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از کلاسهای مجهز به دیتا پروژکتور و اسمارت برد

v    نگهداري و حفظ ارتباطات شبکه با واحد پشتیبان و ارجاع اشکالات مربوطه به مدیریت جهت تصمیم گیری

v    پشتیبانی فنی کلیه سیستمهای شبکه و واحد ها

v    پشتیبانی نرم افزاری از کلیه نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده در شبکه و مراکز شامل اتوماسیون اداری ، نرم افزارهای آموزش، وب سایت، حضور و غیاب

v    خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در بازار

v    انجام مراحل کارشناسی ، خرید ، تعمیر و بروز رسانی تجهیزات IT

v    مشاوره در زمینه IT و راهنمایی و همکاری با مدیر در انتخاب

v    بررسی محصولات و سیستمهای موجود و پیشنهاد جایگزین های احتمالی در جهت جوابگویی به نیازمندیهای مشخص شده

v    نصب ، تنظیم و تغییر نرم افزارهای، شبکه ها ، بانکهای اطاعاتی و سایر سیستمها

v    همکاری در بررسی نیازمندیها و ارزیابی خریدهای بالقوه جهت سازگاری با سیستمهای موجود

v    بررسی و انعقاد قراردادهای نگهداری و پشتیبانی موجود با نظارت فنی