بیمه
آزمایشگاه فجر ساری برای رفاه حال بیماران عزیز با بیش از 20 شرکت بیمه طرف قرداد می باشد.

 

 

بیمه های اصلی 

 

1 - تامین اجتماعی (عادی ، خاص ، ماما)

2- خدمات درمانی (کارکنان دولت ، خدمات ایرانیان ، روستائیان ، سایر اقشار)

3- نیروی مسلح

4- بانک ها : بانک ملی ، ملت ، صادرات ، سپه ، رفاه ، کشاورزی ، تجارت ، صنعت و معدن

5- کمیته امداد

6- بهزیستی

7- کارکنان فولاد و ذغال سنگ

8- شرکت نفت

9- بیمه ایران

10- صدا و سیما 

 

بیمه های تکمیلی

1- بیمه آتیه سازان حافظ

2- بیمه آرمان

3- بیمه پارسیان

4- بیمه ما

5- بیمه دانا

6- بیمه آسیا

7- بیمه نوین

8- بیمه البرز

9- بیمه دی

10- بیمه رازی