میکروب شناسی
 

بخش میکروب شناسی

 

Image result for ‫بخش میکروبشناسی آزمایشگاه طبی‬‎

 

در آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش میکروب‌شناسی تنها واحدی است که همچنان غیر وابسته به دستگاه های اتوماتیک و آنالایزرهای پیشرفته فعالیت می‌کند. این بخش چون بر پایه ی کار عملی بر روی نمونه‌های بالینی و تشخیص نهایی استوار است، لذا نیاز به نظارت روزانه از سوی مسئولین مربوطه دارد تا تمامی گزینه‌های دخیل در تشخیص نهایی نتایج بیماران دور از خطا و تحت برنامه‌های کنترلی باشند.

در اين بخش نمونه هاي خون، ادرار، مايعات مختلف بدن و غیره مورد بررسي ميكروسكوپي و كشت واقع شده و تست هاي دقيق آنتي بيوگرام (بر اساس دستورالعمل CLSI) توسط سيستم آنتي بيوگراف صورت مي گيرد و نتايج آنتي بيوگرام گزارش مي شود.

بخشی از تجهيزات به شرح زير است :


1- سيستم های مختلف انكوباتور براي كشت هاي هوازی

2- سيستم اتوماتیک آنتي بيوگراف

3- هودهاي مختلف ساده و لامینار

 4-انواع محیط های کشت

5- ميكروسكوپ LABOMED مدل دوربين دار ساخت آمریکا

 6- جار

مطابق ساير بخش‌هاي اين آزمايشگاه برای واحد ميكرب‌شناسي نيز برنامة كنترل كيفي بسيار جامع و منسجمي براساس الزامات مرجع سلامت و سايراستانداردهای آزمايشگاهي معتبر تهيه و تدوين شده كه به شكل روزانه توسط مسؤول واحد ميكرب‌شناسي، مسؤول كنترل كيفي و شركت‌های پشتيبان جهت مميزی و بازرسي اجرا و نظارت مي‌گردد.