مولکولی
بخش PCR

تست PCR نوعی تست مولکولی است که مخفف Polymerase Chain Reaction می باشد و اساس آن کپی برداری از توالی DNA یا RNA می باشد که در این روش از سکانس های مورد نظر کپی برداری صورت می گیرد و طی مراحلی ازآن به میزان زیاد نسخه برداری می شود و در نتیجه با استفاده از تکنیک می توان در مدت زمان بسیار کوتاه قطعات مورد نظر از ژنوم را به میزان بسیار زیاد تکثیر نمود.

تست PCR  را می توان بر روی  نمونه های مختلف، از پوست گرفته تا مایعات و نمونه های دیگر انجام داد.

روش های سنتی تشخیص عوامل عفونی بسیار طولانی و زمانبر بوده  و مستلزم کشت عوامل عفونی می باشند در حالی که روش های مولکولی از قبیل PCR  در مدت زمان کمتر و با دقت بیشتری قادر به شناسایی این عوامل می باشند.

با ازدیاد اسیدهای نوکلئیک موجود در نمونه مورد آزمایش، ژن ها و نوع میکروارگانیسم شناسایی اختصاصی می‌گردد که این روش، روشی  مطمئن و حساس در زمینه تشخیص آزمایشگاهی بیماریها و شناسایی انواع سلولها می باشد.

PCR   انواع مختلفی چون Real-Time PCR, RT-PCR, PCR، Multiplex PCR و دارد.

از دیگر مزایای این تکنیک  بررسی تعداد کپی عوامل عفونی از قبیل ویروس ها در مایعات بدن است که نشان دهنده شدت آلودگی با عوامل عفونی می باشد. بررسی تعداد کپی ویروس های مختلف در فرآیند درمان بیماری بسیار حائز اهمیت می باشد.

بخش مولکولی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر ساری با دارا بودن پرسنل مجرب و کلیه امکانات و تجهیزات به روز آزمایشگاهی از قبیل دو دستگاه Real Time PCR  که ساخت کمپانی های معتبر می باشند ( Qiagen and Roche  ) و چندین دستگاه ترموسایکر آماده خدمت رسانی به کلیه بیماران محترم می باشد. همچنین این آزمایشگاه در کوتاه ترین زمان ممکن قادر به پاسخ گویی به کلیه مراجعین محترم می باشد.

در این بخش کلیه آزمون های مرتبط با بیماری های ویروسی از قبیل( HBV  ، HPV Genotyping ، HSV ، MT,

(VZV,CMV, HCV میکروبی (MT  ) ، عروقی  و خونی (،  MTHFR – C677T ،  Prothrombin gene ,mutation  ,Factor V Leiden) و آنالیز مولکولی آلفا و بتا تالاسمی و انجام می شود.