آزمایشات

لیست آزمایشات

 

راهنما 1 : برای جستجوی آزمایش مورد نظر ، نام آزمایش خود را بصورت کامل (بطور مثال Cholesterol ) یا بصورت بخشی از کلمه (بطور مثال (Chol در قسمت نام آزمایش جدول زیر نوشته و سپس بر روی کلید جستجو کلیک کنید

راهنما 2  : همچنین میتوانید برای جستجوی آزمایش مورد نظر ، حرف اول آزمایش خود را در بین حروف زیر انتخاب کنید (بطور مثال آزمایش Cholesterol حرف C را انتخاب کنید).